Jan Kwaczek - kwaczek.cz

hlavní stránka

CZ / EN

Designérství je obor, který propojuje funkční a estetickou stránku při výrobě určitých předmětů, provádění konkrétní činnosti nebo v propagaci. Já se věnuji zejména reklamnímu designu, který mě zaujal už při studiích. Zásadní zkušenosti jsem nasbíral při spolupráci s řadou reklamních agentur. V tvůrčí oblasti ovšem studium a osvojování si nových poznatků vlastně nikdy nekončí. Musím stále sledovat nové trendy, využívat nové technologie a bedlivě sledovat práci konkurence.

A jaké konkrétní služby Vám mohu v této oblasti nabídnout? Navrhnu logo vaší firmě, připravím grafické návrhy tiskových materiálů, vizitek, katalogů, billboardů či jiných reklamních nosičů. Připravím návrhy obalů na vaše výrobky. Vytvořím grafiku pro web bannery, webové stránky a prezentace. Nestačím však na všechno sám – budu potřebovat partnera pro tvůrčí dialog: Vás! Design funguje jako zkratka, zhutnění hlavních myšlenek do jednoduchého grafického ztvárnění. Proto vždy potřebuji k práci jasné zadání a možnost průběžných konzultací. Pracuji pro Vás, proto pracuji s Vámi.